Zpravodaj 9/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Poděkování staršovstva
Partnerství
Opět po roce, koledujem ovoce
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Letní tábor – fotky