Zpravodaj 7-8/2018

Zpravodaj 7-8/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva 12.6.2018
Poděkování staršovstva
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie ze křtu