Zpravodaj 7-8/2017

1707Zpravodaj 7-8/2017 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva
Noc kostelů
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Poděkování staršovstva
Naše společné kořeny v Reformaci č. 1
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru