Zpravodaj 6/2018

Zpravodaj 6/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva 9.5.2018
Poděkování staršovstva
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Pozvánka na oslavy 100. výročí vzniku ČCE