Zpravodaj 6/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Poděkování staršovstva
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Bohoslužby v kostele – fotky