Zpravodaj 4/2019

Zpravodaj 4/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůzi staršovstva z 13. a 24.3.2019
Poděkování staršovstva
Poděkování faráře
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Náznak polemiky
Kazatel Kalašnikov – pozvánka
Albert Einstein
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Tábor pro děti – pozvánka