Zpravodaj 4/2021

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitby
Sčítání lidu 2021
Významné narozeniny
Pozvánka na letní tábor M*A*S*H
Co dobrého přinesl COVID – anketa
Folkloristka tělem i duší – Lenka F. G.
Poděkování staršovstva
Informace o sboru (+ zajištění dopravy)
Program ve sboru
Fotografie