Zpravodaj 4/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Ekumenická výzva ke společným modlitbám v těžké době
Modlitba v čase koronavirové epidemie
Opravit nebo vyměnit?
5% a hlavu vzhůru
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru – v nouzovém stavu
Církev v době koronavirové – fotky