Zpravodaj 2/2019

Zpravodaj 2/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 9.1.2019
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Generální sněm 1918
Modlitba
Jan Zajíc
Pozvánka na Zimní víkendovku
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie z Tříkrálového koncertu