Zpravodaj 2/2018

Zpravodaj 2/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva 17.1.2018
Významné narozeniny
Poděkování staršovstva
Budoucnost – Rozpaky a nejistoty
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotky