Zpravodaj 2/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Modlitební okénko
Víkendové setkání zvonků (pozvánka)
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Ostravské zvonky, ATM – fotky