Zpravodaj 12/2017

Zpravodaj 12/2017 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva 8.11.2017
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Pozvánka na adventní koncert 3.12.2018
Modlitební okénko
Modlitba na výpisu z účtu
Smích a pláč domu modlitby (kostel v Gutech)
Pozvánka na vánoční zpívání a mizícírování 15.12.2017
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru