Zpravodaj 1/2019

Zpravodaj 1/2019 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 12.12.2018
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Fotografie z vánoční hry
Ohlédnutí za vánoční dílnou
Sborové neděle (prosba o zapojení se do příprav)
Změna ve vedení střediska Diakonie ČCE Ostrava
Prosba o zapojení se do úklidu
Program Aliančního (ekumenického) týdne modliteb
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie z křtů