Zpravodaj 12/2019

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Vánoční prozpěvování – pozvánka
Nad problémem autority – k zamýšlení
Významné narozeniny
Partnerská konference v Dessau 2020 – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Ostravské listopadání – fotky