Zpravodaj 11/2018

Zpravodaj 11/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 10.10.2018
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Vánoční dílna (pozvánka)
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru