Zpravodaj 11/2017

Zpravodaj 11/2017 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze staršovstva 11.10.2017
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Setkání dětí a mládeže v Purley 2018
Modlitební okénko
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru