Zpravodaj 11/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Vánoční dílna – pozvánka
Modlitební okénko
Významné narozeniny
30 let střediska Diakonie ČCE v Ostravě
Krabice od bot – leták
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Fotografie