Zpravodaj 10/2018

Zpravodaj 10/2018 (.pdf)

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva z 12.9.2018
Staršovstvo sboru děkuje
Modlitební okénko
Významné narozeniny
Světlo a tma v politice
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru