Zpravodaj 1/2021

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Poděkování staršovstva
Modlitby
Minulý rok
30 let střediska Diakonie v Ostravě
Významné narozeniny
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Statistika sborového Youtube kanálu