Zpravodaj 1/2020

Biblický úvodník
Zápisky ze schůze staršovstva
Modlitební okénko
Poděkování staršovstva
Významné narozeniny
Nad problémem autority
Partnerská konference v Dessau – pozvánka
Alianční týden modliteb
Zimní výlet – pozvánka
Informace o sboru
Zajištění dopravy
Program ve sboru
Vánoční hra – fotky