Ze života ostravského střediska Diakonie ČCE

Představenstvo střediska rozhodlo dne 23.11.2006 po důkladném zvážení další udržitelnosti projektu (možnosti získání finanční podpory z veřejných zdrojů v roce 2007, prognóza naplnění kapacity zařízení v roce 2007, aj.) o ukončení projektu Sociálně-terapeutických dílen Kolovrátek k 31.12. 2006. MPSV ČR zveřejnilo dne 28.12.2006 výsledky dotačního řízení v oblasti podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni. Projekty střediska Pečovatelská služba v rodinách, Domovinka pro seniory a Azylový dům Debora byly podpořeny účelovou dotací v souhrnné výši 2 590 000,- Kč.
Martin Bittner