Květnové ZOOM staršovstvo (13.5.2020)

foto z dubnové schůze
 • Schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Po schválení zápisu z minula, přehledu korespondence a kontrole úkolů se starší informovali o návštěvách s Večeří Páně, pastoraci spíše telefonické či emailové a probíhajících přípravách na křest či svatbu.
 • Starší velice kladně hodnotili vysílání on-line bohoslužeb.
 • Byl schválen návrh Pavla Šindlera poslat pozdrav partnerským sborům.
 • Starší se také zabývali organizací prvních bohoslužeb (scházíme se opět od 17.5.), aby byla dodržena hygienická opatření (rozdělení lavic, rozestupy, zpěvníky, desinfekci, způsob vysluhování apod.).
 • Od 18.5. také probíhají jiná shromáždění – např. biblická hodina, kavárnička. Dorost se postupně přesune z kyberprostoru na zahradu některých z rodičů.
 • Nový termín výročního sborového shromáždění byl stanoven na 7.6.
 • Také pro oslavy 100 let sboru byl schválen náhradní termín na 4.10. Výstava k tomuto výročí sboru by měla být otevřena již nyní, když začnou opět fungovat otevřené chrámy.
 • 12.6.2020 by měla proběhnout také Noc kostelů, i když v omezenějším duchu. Kostel bude otevřen pouze do 22:00 hod. Doprovodný program bude minimální, spíše se bude jednat o komorní prohlídky.
 • Partnerská konference v Dessau je zrušena, nicméně organizátoři přemýšlejí o dalších možnostech jak si tuto ztrátu vynahradit a přivítají jakékoliv návrhy. V této souvislosti byl také přijat návrh, aby sborové video připravené k výročí založení sboru bylo opatřeno titulky a přeloženo do angličtiny.
 • Činnost Diakonie pokračuje; kromě Domovinek, kde jsou ubytováni vojáci, kteří pomáhají v nemocnicích.
 • Starší schválili, aby byla schůze i o prázdninách (29.7.).
 • Obecně prospěšné společnosti Moment, které pronajímáme obchodní prostory, byla na jejich žádost poskytnuta sleva na nájemném ve výši 30 % (na 2. čtvrtletí).
 • Proběhla výmalba chodeb sborového domu a Třanovského sálu.
 • Bratr farář se zapojením rodiny provedl vyklizení všech sklepů a dílny a s br. Rajdusem odvezl odpad do sběrného dvora.
 • Zhotovitel kopie kalicha potvrdil, že původní kalich je ze stříbrného plechu a navrhuje kopii zhotovit také ze stříbra, což by celkovou cenu navýšilo asi o 11 tisíc. K tomu se starší vyjádří až po rozeslání cenové nabídky.
 • Schůzi zakončila modlitbou sestra farářka.