Mladší mládež – Žalm 31,10-25 parafráze

10 Bože, kde jsi, mám depku,
ani s brýlemi nic nevidím,
už to není co to bývalo.
11 Jsem ve stresu,
bez kafe nežiju.
12 Jsem postrach ulice.
13 Zapomněli na mě.
14 Facebook o mně všechno ví.
15 I tak ti věřím.
16 Pomoz mi ze srabu dnes i v dalších dnech.
17 Rožni nade mnou.
18 Neztrapňuj mě, ztrapni ostatní,
19 Ať už mlčí, když mám pravdu.
20 Ó, jak jsi dobrý!
21 Ó, jak nás chráníš,
22 Sláva tobě Bože, i v téhle díře.
23 Zprva jsem si řekl, že jsem looser, tys mi však helfl.
24 Mějme ho rádi, neboť hraje fair-play.
25 Buď jako Mel Gibson, když Boha čekáš!