ODLOŽENO: Výroční sborové shromáždění 29.3.2020

Srdečně zveme všechny členy sboru na Výroční sborové shromáždění. Bude se konat v neděli 29.3.2020, a začne bohoslužbami, (9:30, Třanovského sál).

Na programu je stručná prezentace Zprávy o životě s stavu sboru za rok 2019, schválení Výkazu hospodaření za rok 2019, rozpočtu na rok 2020 a volba revizorů sborového hospodaření (na roční období).

Sborové shromáždění se může právoplatně usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

Aktualizace z 16.3.2020: Výroční sborové shromáždění se odkládá na neurčito.