Všední den v Domovince pro seniory

Naše Domovinka, která je součástí Diakonie ČCE – střediska v Ostravě, je zařízení, které nabízí své služby seniorům z celé Ostravy. Poskytujeme dva druhy služeb: Denní pobyt a týdenní pobyt.
Náš všední den probíhá asi takto: Každé ráno kolem půl sedmé řidič nasedne do auta a postupně přiváží klienty „denního pobytu“. Senioři „týdenního“ pobytu, kteří jsou zde ubytováni od pondělí do pátku, vstávají a naše pečovatelky jim pomáhají u ranních toalet. Za některé klienty musí převzít péči celou. Pokud si senioři chtějí přispat, nikdo jim v tom nebrání. Děvčata seniory vykoupou, ustelou lůžka, uklidí v pokojích. Součástí služeb je i zajištění celodenní stravy. Kromě obědů, které jsou přiváženy ze školní jídelny, si vše připravujeme sami za přispění našich seniorů. Každý den chystáme a rozdáváme léky (např. inzulín). Po snídani jsou zde přítomni již všichni uživatelé a může začít běžný program. Kolem půl desáté společně posvačí. Obědváme kolem půl dvanácté. Některé klienty krmíme, jiní jí s naší pomocí. Nikterak nespěcháme. Po obědě všichni senioři odpočívají a popíjí kávu. Svačí se kolem půl druhé odpoledne. Po 14. hodině již začínají být někteří senioři neklidní, protože se již chystají na cestu zpět domů. Ti, co zůstávají, odpoledne tráví volnějším programem. Po večeři probíhá večerní toaleta, sledování televize a kolem 21. hodiny již většinou všichni usínají.
Čas strávený u nás se snažíme seniorům zpříjemnit různými aktivitami: Zhotovováním výrobků z papíru, hlíny, malováním na sklo… Jejich oblíbenou činností jsou různé cviky s gumou, cviky na baloně… Rovněž zpěv s doprovodem na klávesy, na kytaru a někdy i na housle je neodmyslitelnou součástí každého dne.
V letních měsících využíváme naši zahradu. Za příznivého počasí podnikáme na přání seniorů výlety po okolí. Pohlazením duše pro naše milé seniory jsou pravidelné čtvrteční návštěvy pana faráře.
Během roku společně prožíváme různé svátky, zahradní slavnosti a výročí. Senioři na těchto akcích sami vystupují, rovněž nás přicházejí potěšit svým programem děti z naší stanice, děti z Foibé, z mateřských škol a různé pěvecké sbory.
Ke spokojenosti přispívá nejen domácí příjemné prostředí, možnost individuálního přístupu ke každému, ale i to, že jim zajišťujeme ošetřovatelskou i základní zdravotnickou péči. Tato činnost je prováděna denně s ohledem na přibývající počet imobilních klientů. Nejdůležitější je však to, že doma na ně čeká jejich rodina. Vědomí, že se mají kam vrátit, posiluje jejich vitalitu.
Helena Jedináková, vedoucí úseku