Vánoční besídka na Domovince

V pondělí 17. prosince 2007 se konala od 15 hod. vánoční besídka Domovinky pro seniory ostravského střediska Diakonie ČCE v Ostravě – Vítkovicích na Syllabově ulici č. 20. Akce se zúčastnili uživatelé služeb Domovinky, jejich rodinní příslušníci a pracovníci našeho střediska.
Besídku zahájil ředitel střediska Ing. Josef Rzyman. Vánoční příběh přítomným představil ostravský kazatel Církve bratrské Jan Drahokoupil. Hudební pásmo koled a vánočních písní zazpívaly i zahrály na flétny a další nástroje děti z hudebních kurzů Kulturního zřízení Gama.
Všichni v Domovince společně prožili pěkné chvíle v příjemné předvánoční atmosféře, kterou ještě umocňovala sváteční výzdoba, pohoštění a drobné dárečky, které uživatelé na závěr akce obdrželi.
Martin Bittner, manažer projektu