Usnesení staršovstva ze dne 9.1.2019

  • Bratr farář a presbyteři se informovali o vykonaných pastoračních návštěvách včetně vysluhování Večeře Páně v domácím prostředí. 
  • Bratr kurátor navrhl častější vysluhování Večeře Páně.
  • Proběhla diskuse, zda chceme pokračovat v tom, aby první neděle v měsíci byly rodinné bohoslužby (bez nedělní školy). Kazatelům bylo připomenuto, že by neměli zapomínat vysílat děti do nedělní školy. 
  • Starší otevřeli otázku jak dospívající zaujmout a udržet pro život v církvi. 
  • Beseda o strategii sborových kazatelských míst byla přesunuta na 24.2.
  • Vzhledem k dlouhodobé nemocenské s. kostelnice bude úklid prováděn svépomocí. Rozpis úklidu je vyvěšen na nástěnce, kde se můžou zapsat dobrovolníci.
  • Starší se opět zabývali prostorami pro děti a přestavbou presbyterny na multifunkční místnost.
  • Diskutovala se také vhodná společná nástěnka do kostela.
  • V únoru se sejde rozpočtová skupinka, aby připravila rozpočet na letošní rok.