Usnesení staršovstva ze dne 12.9.2018

 • Po odchodu sestry farářky Ewy Jelinek na rodičovskou dovolenou presbyteři zvolili předsedou staršovstva Michaela Waloschka a místopředsedou faráře Pavla Šindlera. 
 • Starší ukončili platnost tzv. kazatelského statutu, který definoval rozdělení zodpovědností mezi dva faráře. Povolací listina faráře zůstává beze změn; konkrétní náplň jeho činnosti bude připravena do příští schůze. Bratr farář bude mít volnou poslední neděli v měsíci (zpravidla). 
 • Úklid kostela od srpna zajišťuje SCEAV, což vedlo ke zkrácení úvazku kostelnice. Ta bude pravidelně k dispozici od pondělí do čtvrtka od 8 do 12 hodin; jinak dle domluvy.
 • Starší se seznámili s novým rozdělením zodpovědnosti za službu dětem.
 • V úředních hodinách budou v kanceláři: v pondělí a ve středu Hana Vlčinská, v úterý a ve čtvrtek Pavel Šindler, v pátek Jarmila Grollová příp. Jarmila Cholevová.
 • Soubor ručních zvonků v Kateřinicích získal grant na zakoupení nových zvonků a „Ostravské zvonky“ díky tomu dostanou zvonky z Kateřinic.
 • Na 9.12. se chystá adventní koncert „Ostravských zvonků“ (15:00 v kostele).
 • Starší také schválili bezplatné poskytnutí kostela pro výchovný koncert ZŠ a MŠ (23.10.) 
 • Na okrskové presbyterky, které by se měly věnovat strategii financování kazatelských míst, byli nominováni Pavel Šindler, Michael Waloschek, Jana Grollová a Libor Janča. 
 • Staršovstvo zvážilo založení rezervního fondu pro krytí rozpočtových ztrát, jak mu uložilo výroční sborové shromáždění, a rozhodlo, že jej nezřídí. Bude se ale zabývat zřízením stavebního fondu (oprav). 
 • Na začátku října se budou natírat lavice v kostele poničené při loňském koncertu. Opravu uhradí pojišťovna pořadatele. 
 • Byly dokončeny opravy farní kanceláře
 • Starší odsouhlasili dosud vzniklé náklady na revitalizaci farního dvorku (mj. posezení zhotovené bratrem farářem) a odsouhlasili další opravy (přeložka potrubí, střešní svod, zazdění otvoru ve sklepě…)