Lednové ZOOM staršovstvo (13. a 27.1.2021)

  • Schůze začala 13. ledna zamyšlením nad Hospodinovou přítomností, byl schválen minulý zápis a proběhla kontrola úkolů z minula. Starší se dohodli, že lednovou schůzi rozdělí na dvě části a hospodářskými záležitostmi a rozpočtem se budou zabývat ještě 27. ledna.
  • Probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru. Sestra Pavla Machová dělá seniorům radost zasíláním pozdravů a přání.
  • Bohoslužby jsou stále omezené – nejvýše v počtu dvanácti. Nadále se tedy přenášejí přes internet, což starší vedlo k zamyšlení, jestli v tomto stavu vysluhovat Večeři Páně dvakrát v měsíci. Zůstali u toho, že ano.
  • Br. kurátor informoval o přípravách na online konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE (který s poněkud kratším programem hladce proběhl 23. ledna).
  • V průběhu ledna se sešla rozpočtová skupinka (J. Drozdová, J. Grollová, M. Skotnica, H. Vlčinská, J. Cholevová) a připravila návrh rozpočtu. Na druhé lednovém setkání (27.1.) staršovstvo návrh schválilo, i když dosud nemáme účetní uzávěrku za rok 2020. Ale víme, že loňský rok místo schodku skončil přebytkem, který v roce 2021 upotřebíme především na údržbu sborového domu. Rozpočet předložíme ke schválení výročnímu sborovému shromáždění, které chystáme na 28. března.
  • Z ústředí církve jsme dostali pokyn k volbě našich dvou farářů. Už dříve jsme chtěli uspořádat předvolební setkání s oběma faráři – a to nejlépe osobní a živé. Takže ještě chvíli počkáme, zda a kdy nám to epidemie dovolí. Samotné volby bychom chtěli uskutečnit do konce května.
  • A nakonec jsme se dozvěděli, že naše velkopáteční bohoslužby chce vysílat Česká televize.