Únorové ZOOM staršovstvo (10.2.2021)

  • Schůzi desátého únorového dne zahájil bratr farář úvodem, pak jsme schválili minulý zápis a prošli úkoly z minula.
  • Jako obvykle se starší zajímali o potřebné – za kým zašli, komu zavolali, kdo dostal povzbudivé přání, jak probíhají předkřestní a předsvatební rozhovory i návštěvy starších členů sboru…
  • Sestra farářka byla v Horní Čermné na semináři pro vedoucí praxí vikářů. V nejbližší době budeme mít praktikanta Jana Lukáše.
  • Bratr farář si od poloviny února vybíral dovolenou.
  • Z ústředí církve jsme se dozvěděli, že nebude-li se moci sejít výroční sborové shromáždění do konce března, platí rozpočet z minulého roku, nebo (v našem případě) návrh rozpočtu.
  • Starší se také zabývali pronájmy a údržbou bytů ve sborovém domě, revizí elektrických zařízení a rozvodů (našly se závady) i topením v šatně.
  • A nakonec dobrá zpráva, že kalich by měl být hotov do konce února.