Usnesení staršovstva ze dne 9.6.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Budeme volit nového člena dozorčí rady Diakonie, a kandidáta hledat mezi členy sboru

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • V neděli 5. září uspořádáme sborový den spolu se seniory – bohoslužby budou v kostele, následný program v sále Třanovského. Dobu před obědem vyplní program s prezentací o životě sboru. Obešleme starší členy sboru, kteří se už sami do sboru nedostanou, s nabídkou přivezení. Budeme taky hledat ochotné řidiče, kteří by nám se svozem pomohli.
  • Už připravujeme volby nového staršovstva, navrhujeme a oslovujeme kandidáty. Návrhy na kandidáty mohou členové sboru předat kterémukoliv z presbyterů.
  • Krabička na podněty k přímluvným modlitbám, které mají zaznít při bohoslužbách, je již hotova a umístěna v sále Třanovského.
  • Konfirmandky se účastnily víkendového pobytu v Blahutovicích u Olomouce, spolu s dalšími konfirmandy za sborů seniorátu.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Nechali jsme vypracovat posudek, zda bychom dostali dotaci, pokud bychom spolu s výměnou oken v domě č. 3 jej nechali více tepelně izolovat – posudek zjistil, že by to pro nás pro finančně výhodné nebylo.
  • Dále nabízíme ubytování pro studentky na školní rok 2010/11 za cenu 3.000 Kč/měsíc ve sborovém domě.
  • Staršovstvo se rozhodlo odstoupit od návrhu dárkyně na darování židlí pro Třanovského sál, poněvadž nebylo spokojeno s typem židle, navržené dárkyní, a dárkyně zase nesouhlasila s „tonetkou“ navrženou staršovstvem.