Usnesení staršovstva ze dne 9.5.2012

I. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • Br. kurátor Jan Krupa informoval o tom, že s největší pravděpodobností odejde v létě 2013 do Prahy.

II. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

  • M. Waloschek informoval o změně telekomunikačního operátora a přepojení sborového telefonu na službu firmy Odorik.cz a internetu na UPC.
  • Zdá se nám, že nové uspořádání stolů při kávě a čaji se osvědčilo, což však nevylučuje nějakou změnu do budoucna.
  • 1. června se koná Noc kostelů, kdo se může zúčastnit, ať přijde, je vítán.
  • Členům sboru znovu připomeneme: Předehra varhan před bohoslužbami má sloužit ke ztišení a soustředění se na Boží slovo. Staršovstvo proto prosí, aby se účastníci nerušili navzájem polohlasitým hovorem a zaujali svá místa v lavicích. K rozhovorům lze využít setkání po bohoslužbách v Třanovského sále při kávě a čaji.

III. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI

  • Staršovstvo schválilo jednu z nabídek výměny oken ve farním bytě.
  • Je připravena inventarizace sborového majetku, bude provedena v červnu.