Usnesení staršovstva ze dne 9.10.2019

 • Starší a faráři se podělili o to, komu se věnovali o pastoračních návštěvách a rozhovorech a za kým je potřeba zajít.
 • Pokračovala také diskuse nad tématem častějšího vysluhování Večeře Páně, o němž proběhlo také několik sborových besed. Názory jednotlivých starších se liší — někteří by chtěli vysluhovat každou neděli, jiní zachovat stávající stav. Nicméně se téměř jednomyslně dohodli na návrhu, „aby ke stávající praxi vysluhování večeře Páně byly přidány i všechny velikonoční neděle a v mezidobí byla vysluhována večeře Páně dvakrát v měsíci a to první neděli při rodinných bohoslužbách a třetí neděli v měsíci“. (Tento návrh byl na mimořádném sborovém shromáždění 20. října 2019 přijat dvoutřetinovou většinou přítomných členů.)
 • Staršovstvo také probíralo návrh nových liturgických formulářů, které vznikly na základě usnesení synodu. Starší vyjádřili svou vděčnost za vytvoření nových liturgických formulářů a cení si úsilí při vytváření nové agendy. Kazatelé budou tyto bohoslužebné formuláře využívat.
 • Dita Bartolšicová informovala starší, že televize Relax natočila krátký příspěvek o varhanách v našem kostele.
 • 10. listopadu proběhne v našem sboru vizitace.
 • 31. března 2020 oslavíme 100 let sboru — k tomuto účelu byla svolána pracovní schůzka.
 • Starší se také zabývali přípravou na 51. konvent Moravskoslezského seniorátu. Konventuály byli zvoleni Jana Grollová, Michael Waloschek a Dita Bartolšicová. Náhradníky Jarka Drozdová, Hanka Vlčinská a Dan Mach.
 • Úklid kostela proběhl 27. září za hojné účasti z obou sborů. Nicméně přetrvávaly problémy s pravidelným úklidem.
 • Zprávy z Diakonie přinesl Libor Janča:
  • V nejbližším období se očekává přestěhování Domovinky do zrekonstruované budovy na Syllabově ulici. Kolaudace této budovy je již ze 2/3 provedena. Slavnostní otevření je plánováno na 19.11.2019 od 14:00 – 16:00 hod. pro zvané hosty, od 16:00 hod si pak nové prostory bude moci prohlédnout široká veřejnost.
  • Kraj se na Diakonii obrátil s žádostí o obnovení dětské části „Náruč“ s příslibem 350.000,- Kč na její provoz. Náruč by měla sídlit v prostorách bývalé Diakonie na Syllabově 19.
 • K sestavení návrhu rozpočtu pro r. 2020 byla schválena skupinka ve složení: H. Vlčinská, J. Drozdová, J. Cholevová, M. Skotnica, J. Grollová.
 • Starší také schválili dodatečné investice do rekonstrukce bytu na Husově nám. 6, který by měl být pronajat od 1. listopadu.
 • Na úpravu farní zahrady a sklepa, ve kterých se angažoval bratr farář, bylo vyčerpáno 29 859. Částečně by měl přispět sbor SCEAV.
 • Zakázka na výrobu nového kalicha byla zadána pan Podzemskému.
 • Do presbyterny (multifunkční místnosti) byl instalován reproduktor.