Usnesení staršovstva ze dne 9.10.2013

I. PERSONÁLNÍ:

 • Bohoslužby na Kamenci
  • Sestra farářka Jelinek informovala o příznivém ohlasu br. f. Prokopa ze SCEAV na myšlenku se ve vedení bohoslužeb v Domově seniorů na Kamenci střídat. Bude nutné zajistit i hudební doprovod.
 • Hledání druhého kazatele
  • Skupinka mající na starosti hledání kazatele v průběhu září oslovila další kandidáty dle dříve schváleného seznamu. Nadále budou postupně oslovováni faráři dle seznamu, až nebude z čeho brát, bude rozšířen o nová jména.
  • V souvislosti s hledáním druhého faráře bylo diskutováno (bez konkrétního usnesení), co by měl dělat, zda nějak definovat jeho pracovní náplň či nikoli, zda máme nějaká konkrétní očekávání či nikoli.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Partnerství
  • Pět zástupců našeho sboru pojede od 11. do 13.10. na návštěvu do partnerského sboru v Dessau, v němž se při příležitosti Díkčinění koná sborový den.
  • Ve středu 30.10. v čase od 18:15 proběhne společná schůzka lidí zapojených v partnerství a zájemců o přípravu konference v roce 2016.
  • Staršovstvo schválilo, že zástupci z Purley (nabízejí pomoc s organizováním konference, předání zkušeností a rad) budou pozváni, aby přijeli příští rok na podzim.
 • Vizitace seniorátního výboru
  • Staršovstvo bylo informováno o připravované vizitaci ostravského sboru zástupci Seniorátního výboru v neděli 17.11.2013. Po bohoslužbách proběhne rozhovor se staršovstvem.
 • Středisko Diakonie
  • Staršovstvo bylo informováno o plánovaném procesu sloučení středisek v Ostravě a Příboře a z toho vyplývajících důsledků (především nutnost specifikovat principiální složení nové DRS a zvolit její členy).
 • Využívání kostela při mimořádných příležitostech
  • Náš sbor byl osloven za účelem využití kostela pro tiché bohoslužby, které by se konaly v době protiromských demonstrací. Bratr f. Wrana v této věci bez souhlasu staršovstva nerozhodnul. Staršovstvo diskutovalo, jak toto řešit pro budoucí případy.
  • Staršovstvo schválilo návrh, že do budoucna bude mít farář možnost o podobných věcech rozhodnout sám, projednat je ovšem zároveň se sborem SCEAV.
 • Sbírka na financování pobytu dětí z Ukrajiny v ČR 
  • Staršovstvo bylo seznámeno s žádostí br. f. Brodského, který shání peníze na pobyt dětí z Ukrajiny v ČR (letos byli v Bělči a Strmilově), a schválilo, že k tomuto účelu bude vyhlášena sborová sbírka. Realizace pomocí již osvědčené kasičky vzadu v sále.

2 komentáře u „Usnesení staršovstva ze dne 9.10.2013

 1. Ewi super!!! Je tam moc krásně. Jirka se tam chystá v prosinci zpívat. Tak se možná uvidíte… 🙂

 2. Krásné Ewi jen tak dále myslím že všichni by měli slyšet slovo Boží. Děláš moc správnou věc. Moc se za tebe modlím

Komentáře nejsou povoleny.