Usnesení staršovstva ze dne 8.2.2017

  • Na mimořádném sborovém shromáždění byl Michael Waloschek zvolen výpomocným kazatelem sboru – ordinace proběhla 26.2. v Krnově.
  • Staršovstvo schválilo povolací listinu pro kantora Samuela Macha a zavazuje se podporovat ho v jeho činnosti. Pověření ke službě se uskuteční 9.4.
  • Staršovstvo se opět zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění, které proběhne 12. března – schválilo seznam obdarovaných, seznam členů s hlasovacím právem, evidenční dotazník pro synodní radu a také pořad sborového shromáždění.
  • Na podnět synodní rady budeme publikovat výsledek hospodaření na webu.