Usnesení staršovstva ze dne 8.2.2012

I. PERSONÁLNÍ

  • V našem sboru se 29. dubna uskuteční delegovaný křest 2 dětí Aleše Šmuka (rodina žije v SRN).

II. ORGANIZAČNÍ

  • Večeře Páně dětem – proběhla debata ve sboru, staršovstvo rozhodlo, že pro letošní VS shromáždění nepřipraví nic nového. Hlasování o podávání VP dětem bude odloženo.
  • Příprava sborového shromáždění na neděli 25. března.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

  • Staršovstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2012.
  • Výměna oken ve farním bytě: památkový úřad by dal přednost repasovaným oknům před novými, musíme počkat na závazné stanovisko.
  • Topení v kostele: přišel a byl rozeslán presbyterům nový přehlednější návrh, byl schválen.
  • Postní sbírka na sirotky v Etiopii: Peníze, které můžeme ušetřit v postním období, když si odepřeme některé požitky, můžeme vložit ve sboru do zvláštní pokladničky.