Usnesení staršovstva ze dne 8.12.2010

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání druhého kazatele – starší oslovili s oficiální nabídkou kandidatury v Ostravě s. vikářku E. Jelinek.
  • Br. Vojvodík který je členem našeho sboru, dostal od staršovstva doporučení k výkonu vikariátu. (7 pro, 1zdr.)

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • V době křesťanského týdne modliteb (9. až 16. ledna) bude br. f. Wrana a s. vikářka na vikářském kurzu.
  • 9.1.11 – neděle se zapojením dětí, které hrají na hudební nástroje a jejich event. vystoupení i po bohoslužbách.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Br. Skotnica přednesl zprávu o Diakonii – v r. 2011 bude 20 let výročí založení Diakonie – plánuje se společná oslava – schválen návrh na její uskutečnění 04.09.11 v našich prostorách. Na podzim dále uplynou 4 roky od zvolení dozorčí rady (je třeba zvolit novou radu z řad členů sboru).
  • Bude vyhlášena mimořádná sbírka na Diakonii. Částka, která se vybere, bude navýšena do 20.000,- Kč a Diakonii zaslána v lednu.
  • Starší diskutovali, prozatím obecněji, nad úvahami, jak ve sboru šetřit.