Usnesení staršovstva ze dne 8.10.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Staršovstvo bylo seznámeno s pastorační prací s. f. Jelinek v období od minulé schůze a s návštěvami, které vykonali další presbyteři.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Staršovstvo doplnilo seznam delegátů a náhradníků na konvent, který se bude konat 8.11. v Novém Jičíně.
 • Vyjádření se k alternativám budoucího vývoje odvodu personálního fondu: Staršovstvo nejdříve schválilo, že z uvedených variant se bude dále zabývat jen variantami modelu I, který nejvíce odpovídá dřívějšímu rozhodnutí staršovstva. Podle tohoto modelu se 25 % restitučních prostředků použije na diakonické a rozvojové projekty a 75 % na financování kazatelů. Cílově by mělo být možné platit cca přibližně 23 % platů z výnosů. V následném hlasování byla vybrána pomalejší varianta I1.
 • Kompenzace SCEAV za koncert SHF (bohoslužby měli tehdy v sále) – staršovstvo jednomyslně schválilo kompenzaci ve výši 3000 Kč.
 • Rozpisy aktivit sboru: http://tinyurl.com/loh3ju8 – staršovstvo bylo informováno, že pod zmíněným odkazem je k dispozici rozpis jednotlivých aktivit ve sboru.
 • Zázemí pro zkoušky br. Novotného a jeho souborů – staršovstvo schválilo, že sboru nemusí nic platit.
 • Partnerství – sestra Grollová seznámila presbytery s aktuálním děním:
  • 30.10.-3.11. návštěva z Purley – přijede 7 lidí, hlavním bodem bude předání zkušeností s přípravou partnerské konference. Staršovstvo schválilo financování návštěvy ve výši 1500 Kč.
  • Setkání mládeže 1.-8.8.2015 ve Speyeru – s. farářka bude oslovovat mládež a případně pojede na setkání jako doprovod.
 • Zvonky – Jana Grollová s Petrou Kluzovou připravily podklady pro žádosti o granty.
 • Středisko Diakonie – br. Friedrich informoval o dění ve středisku.
  • Proběhla první výjezdní schůze dozorčí rady Střediska (v Příboře)
  • Provoz jednotlivých zařízení je stabilizovaný jak z hlediska financování tak i naplněnosti. Náruč je od prázdninových měsíců opět plně obsazená.
  • Celkové hospodaření střediska skončí letos pravděpodobně s mírným ziskem
  • V objektu ředitelství došlo opět k vloupání. S městem vede Středisko jednání o lepším zabezpečení budovy.
  • Chystaný převod budovy do vlastnictví Střediska Diakonie zastupitelstvo města Ostravy neschválilo. Další vývoj je nejasný, možná bude o převodu znovu rozhodovat zastupitelstvo, možná se věc vyřeší formou dlouhodobého pronájmu.
  • Žádost Speciální základní školy Diakonie ČCE Ostrava o zapůjčení sálu Třanovského ke kulturnímu programu pro klienty a rodiče.
 • Staršovstvo bylo informováno, že proběhlo školení požární ochrany.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Stavební práce
  • Úprava farářského bytu – na základě dohody ve stavebním výboru jsou již objednaní malíři a v řádu dnů budou též objednáni parketáři.
  • Oprava balkónu a vstupní fasády – dokončeno, finální cena odpovídá původnímu návrhu stavební firmy.
  • Sanace kamenného zdiva kostela – staršovstvo bylo seznámeno s cenovým odhadem sanace celého soklu kostela, jedná se o cca 400 000 Kč. Takovou opravu nebude možno provést bez grantu. Staršovstvo schválilo, že s br. Orawskim bude sepsána smlouva o dílo (inženýrská činnost vztahující se k přípravě sanace a jednání za účelem přidělení dotace). V souvislosti s chystanou rekonstrukcí ul. Českobratrské bude zjištěna také možnost rekonstrukce schodů do původní méně strmé podoby, zda by i na toto nepřidělilo město grant.