Usnesení staršovstva ze dne 8.1.2014

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání druhého kazatele
  Byl osloven další kandidát, avšak ukázalo se, že by byl k dispozici až v r. 2017. Skupina pro hledání kazatele se opět sejde, aby přemýšlela o dalších jménech.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Sborové dny: Únor – bohoslužby povede kazatel Jang z korejského sboru, následně bude povídat o jejich společenství. Na březen zatím není téma / host.
 • Staršovstvo se usneslo na termínu konání výročního sborového shromáždění. Stejně jako v posledních letech se bude konat poslední neděli v březnu – 30.3.2014.
 • Bohoslužby na Kamenci: Sestra farářka Jelinek se ve vedení bohoslužeb (jsou co dva týdny) bude střídat s bratrem f. Szlauerem (SCEAV); 8.1.2014 je vedla poprvé.
 • Koncert Korejců: Staršovstvo se zabývalo žádostí korejského sboru o zapůjčení sálu Třanovského za účelem pořádání koncertu dvou hudebních misijních skupin z rodiště kazatele Janga (v úterý po Velikonocích, v 17.00). K jejich návrhu, zda bychom se koncertu nezúčastnili spoluorganizátorsky (prostory, zvát lidi, náš sboreček), nemělo staršovstvo námitek.
 • Staršovstvo bylo informováno o tom, že Dozorčí rada Diakonie na svém prosincovém zasedání potvrdila volbu členů DR sloučeného střediska v Ostravě a Příboře.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Přehled plnění rozpočtu: Dle poslední výsledovky, která sice ještě není definitivní, je patrné, že příjmy sboru velmi dobře odpovídají rozpočtovým plánům, na straně výdajů se i přes několik výjimek celkově proti plánu ušetřilo.
 • Pro sestavení rozpočtu byla ustavena stejná skupinka jako v loňském roce – s. Vlčinská, Drozdová, Grollová a br. Friedrich a Skotnica.
 • Rozhovor o samofinancování: Staršovstvo bylo seznámeno se základními parametry předkládaných variant budoucího samofinancování. Na základě diskuse se většinově přiklonilo ke „kompromisní“ variantě D.