Usnesení staršovstva ze dne 7.1.2009

PERSONÁLNÍ OBLAST

Hledání faráře: br. f. Janča nabídku odmítl, br. f. Wrana na vikářském kurzu připomene nabídku ostravského sboru

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

V dubnu se v partnerském sboru ve Speyeru koná slavnost u příležitosti znovuotevření rekonstruovaného kostela. Na tuto akci jsme dostali pozvání.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

Farářský byt v domě č. 6 – vzhledem k tomu že není obsazeno místo druhého faráře, byl schválen pronájem jedné místnosti. Pronájem dalších pokojů: budou v ohláškách nabídnuty nejprve členům sboru, pak inzerátem.