Usnesení staršovstva ze dne 5.9.2012

I. PERSONÁLNÍ:

 • Hledání druhého kazatele – Staršovstvo vzalo na vědomí informaci, že mnoho členů sboru nepovažuje aktivitu staršovstva při hledání kazatele za důkladnou a uvědomuje si nutnost větší aktivity pracovní skupinky. Staršovstvo proto schválilo její doplnění resp. rozšíření.

II. ORGANIZAČNÍ:

 • Příprava na konvent (konaný 3. 11. od 9.00 v Přerově) – Stávající konventuálové potvrdili svou účast (br. f. Wrana, br. Krupa a s. f. Jelinek, jako náhradníci s. Drozdová a Hašková).
 • Webové stránky sboru – výhledově dojde ke spuštění nových stránek
 • Zápisy ze staršovstva pro SV – Minulým staršovstvem neschváleno předávání seniorátnímu výboru. Po přečtení dopisu s komentářem a argumenty SV vzešel z diskuse doplňkový návrh na posílání zápisů ze staršovstva seniorátnímu výboru ve formě usnesení.
 • Středisko Diakonie – br. Skotnica podal informace o mimořádném navýšení dotací, které se podařilo dojednat v jarních měsících a jež umožnilo udržet při úsporných opatřeních vyrovnaný rozpočet a všechny provozované služby do konce kalendářního roku.
 • Den proti chudobě – staršovstvo schválilo stejné zapojení se jako vloni, 18.10. v 16.30 zvonění, sbírka potravin v termínu 15. – 19.10.

III. HOSPODÁŘSKÉ:

 • Poplatky za svatby a pohřby v kostele – v poslední době se množí případy, že lidé nezaplatí za pronájem kostela (2.000,- Kč od lidí neplatících salár), do budoucna budou o tomto poplatku důkladněji informováni.
  Poplatek za službu faráře v případech výkonu činnosti mimo kostel – staršovstvo se shodlo na faktu, že by tato služba měla být zpoplatněna, jako vodítko pro stanovení výše poslouží ceník úředních svateb.
 • Topení v kostele – kvůli požadavku PDS na umístění elektroměrového rozvaděče zvenčí kostela budou osloveni památkáři. Ostatní věci jsou již připravené pro samotnou realizaci.
 • Inventarizace sborového majetku – provedeno v letních měsících.
 • Posouzení stavu zvonů – domluveno, že se odborník přijede podívat, až bude mít cestu kolem.
 • Staršovstvo s vděčností přijalo nabídku br. VR na zorganizování konzervace soklu z čelní strany kostela (pískovec je zvětralý a drolí se) a schválilo pověřit jednáním s památkáři br. Orawského, realizace by spadala až do první poloviny roku následujícího.
 • Bible pro konfirmandy – schválen nákup Bible21 v počtu 9 kusů.