Usnesení staršovstva ze dne 5.3.2008

Personální oblast

  • Hledání druhého kazatele – byly odeslány další „zvací“ dopisy kazatelům. Oslovíme příští rok vikáře.

Organizační oblast

  • Informace o mimořádném zasedání konventu – zatím nebylo schváleno financování místa pro seniorátního kazatele pro mládež.
  • Br. f. Wrana informoval starší, že zaznamenal snahu o obnovení pěveckého sboru – hledá se dostatečný počet hlasů.
  • Rozebíraly se rodinné bohoslužby a aktivita dětí při nich. Při těchto bohoslužbách nemusí být vyloženě aktivita pro děti, ale děti by se mohly na bohoslužbách podílet čtením z Písma, přímluvnými modlitbami, společnou písní …
  • Schváleno, že se občas budou konat biblické hodiny spolu s Křesťanskou akademií.
  • Informace o plánované sborové dovolené dne 30.06. – 05.07.2008 na horské chatě Ostrá v Beskydech.
  • S. Vránová předala starším dopis s požadavkem, aby sborové shromáždění bylo nahráváno na diktafon – toto bylo zamítnuto – z výr. sbor. shromáždění je pořizován zápis, jehož pravdivost je ověřena 2 ověřovateli. Dále požaduje, aby kázání br. Novotného bylo možno nahrávat – po individuální dohodě s br. Novotným je možno získat kázání ve zvukové podobě.

Hospodářská oblast

  • 10. – 13. 7.2008 proběhne festival Colours of Ostrava – v neděli budou bohoslužby v sále,
  • Informace ve věci převodu nemovitostí: ve věci převodu kostela a fary došlo k novému jednání, kdy úřad navrhuje, aby kostel byl převeden do vlastnictví obou církví bezúplatně, kdežto faru by musely církve od státu odkoupit.