Usnesení staršovstva ze dne 5.1.2011

PERSONÁLNÍ OBLAST

  • Hledání druhého kazatele – s. Ewa Jelinek je ochotna přijmout kandidaturu na místo druhého kazatele sboru.

ORGANIZAČNÍ OBLAST

  • Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 27. března – s volbou nového staršovstva.
  • V partnerském sboru v Purley se bude 5. března konat instalace farářky Nicoly Furley-Smith jako moderátorky Jižní synody URC.

HOSPODÁŘSKÁ OBLAST

  • Mimořádná sbírka na ostravskou Diakonii činila asi 4.700 Kč. Vybraná částka bude navýšena do 20.000,- Kč a zaslána Diakonii.
  • Byla jmenována skupina pro sestavování rozpočtu pro rok 2011.