Usnesení staršovstva ze dne 4.1.2012

I. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI:

  • Hledání nového kazatele – pracovní skupinka mající na starosti hledání kazatele osloví v lednu tři dříve vytipované kandidáty.
  • Sestra Hašková seznámila starší s veršem vybraným pro staršovstvo na rok 2012 (Mt 4,19)

II.ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

  • Betlémské světlo – staršovstvo tuto aktivitu hodnotí pozitivně s tím, že v případě opakování bude vhodné zprostředkovat členům sboru předem více informací.
  • Narozeniny členů sboru – staršovstvo schválilo návrh na vyvěšování soupisu oslavenců v daném měsíci na sbor. nástěnku

II. HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

  • V roce 2012 hodláme projednat a případně uskutečnit výměnu oken ve farním bytě.
  • Přehled plnění rozpočtu – rozpočet rámcově odpovídal ve všech položkách plánovanému s tím, že příjmy i výdaje byly mírně nižší než plánované (salár se ovšem ke konci roku skoro dotáhl k plánu).
  • Topení v kostele – co nejdříve necháme vypracovat projekt, o kterém budeme dále jednat se sborem SCEAV. Uvažujeme vytápění v lavicích – pro 100 míst.
  • Možnosti snížení plateb za telekomunikační služby – M. Waloschek přednesl analýzu současného stavu a návrh řešení – m.j. využití CMS, VoIP, Internet – domluvit se se stávajícím poskytovatelem na lepších podmínkách, nebo přejít ke konkurenci. Schváleno, že administrativní úkony se změnami spojené provede ve spolupráci s ním H. Vlčinská