Prázdninové staršovstvo (29.7.2020)

  • Prázdninovou schůzi zahájil biblickým úvodem bratr farář. Jako obvykle se na začátku schválil zápis, prošla se korespondence a úkoly z minula.
  • Tentokrát měly přednost záležitosti personální. Starší se podělili o ztížené možnosti návštěv v době pandemie a faráři přidali výčet předkřestních a předmanželských příprav.
  • Oběma našim kazatelům vyprší mandát příští rok po prázdninách (a oba přijali kandidaturu do našeho sboru). Podle nových pravidel pro povolávání farářů je na začátku třeba požádat seniorátní výbor o schválení výše pracovních úvazků. Znovu byla otevřena otázka o udržitelnosti a využitelnosti dvou farářů, avšak většina starších podpořila žádost o dvě kazatelská místa. (V době uzávěrky byla tato žádost schválena seniorátním výborem.) S kandidáty proběhne sborová beseda 18.10.
  • Opět se řešily omítky, okapy či komín. Zeď v klubovně vlhne také proto, že v rohu fary (mezi schody a klubovnou) není kanalizace a špatný spád a povrch chodníku problém zhoršuje. Úřad městského obvodu se vyjádřil, že rekonstrukce chodníků není v jejich možnostech. Alespoň že vyčistili uliční vpusť. Bratr farář se svým synem sami vyčistili okapové svody u kostela.
  • Oprava a nátěr balkonů ve sborovém domě byla z finančních důvodů přerušena.
  • Do šatny bude zakoupen modrý koberec.
  • Jako obvykle se presbyteři rozloučili písní.