Zářijové staršovstvo (2.9.2020)

  • Schůzi zahájila biblickým úvodem sestra farářka. Na začátku presbyteři schválili zápis a prošli úkoly z minula.
  • Starší se informovali o pastoraci, předkřestních přípravách a návštěvách v domovech, které stále podléhají zvláštním předpisům.
  • Ze seniorátního výboru jsme obdrželi schválenou žádost na dvě kazatelská místa s plným úvazkem. Nyní bude potřeba připravit, odsouhlasit a odeslat dokumenty, které se k této volbě vážou.
  • Sestra farářka informovala o práci s dětmi a mládeží v následujícím školním roce. Bude probíhat nedělní škola, dorost, starší mládež a budou probíhat také konfirmační schůzky.
  • Starší na schůzi řešili také termín oslav 100 let sboru – a nakonec se na mimořádném setkání oslavy odložili na příští rok.
  • Obdrželi jsme dopis synodního seniora k mezinárodnímu Setkání křesťanů 2022, kde nás oslovuje s otázkou, zda bychom pro toto setkání nepropůjčili zázemí a nezapojili se do příprav. Setkání by konalo v září 2022 a zúčastnilo by se asi 1000 lidí; koordinátorkou by mohla být sestra farářka. Všichni presbyteři souhlasili.
  • Stále je v řešení oprava padající omítky a okapů na sborovém domě a komínu na faře. Starší se také rozhodli pro opravu omítek v presbyterně (v době uzávěrky hotovo a zbývá uklidit).
  • Schůze byla zakončena zpěvem písně.