Usnesení staršovstva ze dne 2.3.2016

  • Sestra Jelínková se vzdala členství ve staršovstvu ze zdravotních důvodů. Nahradí ji br. Janča.
  • Br. f. Pavel Šindler souhlasil s navrhovaným zněním povolací listiny.
  • Staršovstvo schválilo žádost o ordinaci Michaela Waloschka a předá ji s doporučením seniorátnímu výboru. Důležitým bodem jednání byla příprava výročního sborového shromáždění konaného 20. března. Byly schváleny zprávy o životě a stavu sboru a o hospodaření a také účetní uzávěrka za rok 2015 a rozpočet na rok letošní. Staršovstvo také připravilo pořad jednání a posun bohoslužeb v den konání výročního sborového shromáždění na 8:30.
  • S. farářka informovala o práci s dětmi a mládeží. Nedělní školu navštěvuje 11 dětí, v dorostu je dětí 5. Víkendový pobyt organizovaný spolu s Církví bratrskou (11 dětí ČCE, 13 CB) byl hodnocen velmi kladně, a proto chceme v této spolupráci pokračovat.
  • S. Jana Grollová informovala o přípravách na partnerskou konferenci a počtech přihlášených.
  • Oprava dvou menších lustrů probíhá. Jednali jsme také s magistrátem o možnosti podpořit letošní opravy kostela formou dotace na obnovu a zachování kulturní památky.
  • Byt na Husově náměstí 6 je stále volný.