Únorové staršovstvo (19.2.2020)

  • Schůzi zahájil biblickým úvodem br. f. Pavel Šindler čtením z knihy M. Balabána „Kvete-li vinný kmen“ o smyslu a cíli modlitby.
  • Po schválení zápisu a přehledu korespondence s. f. Ewa Jelinek informovala o provedených návštěvách a provedené revizi kartotéky a bratr farář o přípravách k sňatkům. Také další starší informovali o provedených návštěvách.
  • Sestra Barbara Řimánková přinesla na rozloučenou výborný koláč a br. kurátor jí poděkoval za její práci a účast ve staršovstvu.
  • Vzhledem k tomu, že sestře farářce vyprší volební mandát v našem sboru v září 2021 a bratru faráři v srpnu téhož roku, mělo by staršovstvo vstoupit v jednání s kandidáty. Volba by měla proběhnout na podzim r. 2020.
  • Proběhla krátká diskuse o zavádění nového znění Apoštolského vyznání a Otčenáše.
  • Dlouze se starší věnovali přípravám na výroční sborové shromáždění. Byl přijat tento návrh sestry farářky: „Za člena s hlasovacím právem je podle usnesení staršovstva ze dne 19.02.2020 považován člen sboru starší 18 let, pokud on nebo jeho rodina (manžel, manželka, rodič nezaopatřeného dítěte) alespoň někdy od počátku předchozího kalendářního roku zaplatil salár nebo dal sboru dar“. Starší také schválili jednací pořad a evidenční dotazník. Další podklady se dále připravují.
  • Starší se také věnovali připravovaným akcím včetně stoletého výročí sboru (26.4.). Na 24.5. staršovstvo svolá okrskovou presbyterní konferenci pro okolní sbory (Opava, Orlová, Šenov, Frýdek-Místek, Český Těšín). Veřejný koncert účastníků zvonkového tábora se uskuteční 16.7. v našem kostele.
  • Nakonec se starší věnovali úkolům v hospodářské oblasti, z nichž mnohé se objeví opět na příští schůzi.