Usnesení staršovstva ze dne 18.3.2015

  • Staršovstvo bylo seznámeno s pastorační prací s. f. Jelinek a s návštěvami, které vykonali další presbyteři. Z diskuse vzešel námět zmiňující praxi v jiném sboru – obejít jednou měsíčně členy sboru, kteří nemohou docházet na bohoslužby a o návštěvu stojí.
  • Náš kostel je přihlášen na Noc kostelů 29.5. – několik pomocníků již projevilo zájem, další se shánějí.

  • Ve spolupráci se SCEAV a CČSH se připravují Husovské slavnosti v Ostravě v termínu 21.6. 
  • Sestra farářka informovala staršovstvo o stavu práce s dětmi a mládeží. Pro nedělní školu a úterní biblické hodiny chybí učitelé. Na konfirmační cvičení by měli být přizvání i další členové sboru a presbyteři.

  • Br. Friedrich informoval staršovstvo o aktuálním dění ve středisku Diakonie ČCE (poděkování sboru za dar, rámcové informace o dotacích). 
  • Od Moravskoslezského kraje dostaneme dotaci 205 tisíc na sanaci kamenného soklu kostela. O další dotace (na opravu soklu a kostelních lustrů) sbor požádal magistrát města.