Usnesení staršovstva ze dne 17.1.2018

 • Hostem schůze byl opět Samuel Mach, se kterým se probíraly varhany v Třanovského sále. Jejich zadní strana varhan byla otapetována a na klávesy byl zhotoven kryt. Samuel také předložil dvě nabídky na přenosné digitální klávesy a starší schválili jejich nákup včetně příslušenství do výše 45.000 Kč.
 • Byla také schválena oprava klavíru v presbyterně v hodnotě 16.000 Kč. 
 • Dále schůze pokračovala obvyklým programem. Byl schválen zápis z minulé schůze a v rámci přehledu korespondence vyvstal úkol posoudit stav nemovitostí, který byl delegován na stavební skupinku. 
 • Jako obvykle se starší seznámili s pastoračními aktivitami a žádostmi o křty a sňatky. Se žadateli bude jednat Pavel Šindler.
 • Br. Janča podal informace o Diakonii. Schůze dozorčí rady bude příští měsíc.
 • Proběhl Alianční týden modliteb, který byl hodnocen velmi pozitivně, jen s lítostí, že se nezúčastnilo více členů našeho sboru. 
 • Sestra farářka sdělila své postřehy z děkovné bohoslužby k 70. narozeninám biskupa Lobkowicze, na kterou byla v rámci ekumeny přizvána. Následné rozhovory hodnotí jako otevřené a vstřícné. Novým knězem pro ekumenu katolické církve v Ostravě byl pověřen Vladimír Schmidt z farnosti Mariánské Hory. 
 • Odchází do důchodu br. Vilém Szlauer, farář SCEAV. Rádi bychom mu při této příležitosti poděkovali za spolupráci. [4.3.2018]
 • Starším bylo představeno nové logo naší církve.
 • Hanka Vlčinská hodnotila současnou praxi svozové služby. Je nepříjemné, že většinou přicházejí požadavky na poslední chvíli. Také by bylo dobré mít k dispozici další dobrovolníky
 • Výroční sborové shromáždění bude 25.3. (Květná neděle).
 • Rozpočtová skupinka seznámila ostatní starší s předběžným návrhem rozpočtu na r. 2018. V rozpočtu je i návrh na úpravu farní kanceláře.
 • Starší schválili nutnou opravu varhan a přestavbu hracího stolu v hodnotě 70.000 Kč.
 • Na podnět SCEAV společně požádáme město o možnost umístění vývěsní tabule před kostelem.